Výlet do Protivína

Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Připravujete školní výlet? Přijeďte do Protivína. Nečekaná exotika!

Protivín, to není jenom známý Pivovar Platan. Na návštěvníky se těší i Krokodýlí ZOO, kde můžete v bezpečí pozorovat desítky těchto tajemných predátorů. Čeká na vás Zoologické muzeum plné koster zvířat, expozice Jiřího Koláře, výstava exotické přírody, několik naučných stezek vedoucích krásnou jihočeskou přírodou a mnohem více.


Protivín se na své návštěvníky těší a dobře se o ně postará. Parkování zdarma na náměstí, dětské hřiště za rohem nebo příjemné informační centrum v kaplance vám jistě zpříjemní pobyt ve městě. Bude to tady bavit mámu, tátu a pochopitelně především děti! Na výletě do Protivína si společný volný čas skvěle užijete. Příjemně strávený den můžete zakončit v jedné z protivínských restaurací. Tak vzhůru na výlet!

Cestykrajem Videotour
  • Krokodýlí zoo
  • Naučné stezky
  • Exotická příroda
  • Pivovar Platan
  • Kaplanka
  • Zoologické muzeum
  • Království času

Kaplanka

English text

Někdejšímu špitálu, přiléhajícímu ke kostelu Sv. Alžběty Portugalské, se v Protivíně říká kaplanka. Jedná se o dvoukřídlou budovu stojící na západní straně jižní poloviny náměstí. Spolu s kostelem tvoří jednotný, ve stejném časovém období postavený soubor.

Budova sloužila od druhé poloviny 17. století jako špitál pro chudé. Nechala jej zřídit Maxmiliána Veronika Švihovská z Riesenberka a Sswihowa. Kaplanka si podržela svůj účel i později za panování Schwarzenberků. V roce 1935 daroval Jan kníže ze Schwarzenbergu budovu č. p. 37 městu. Budova měla být i nadále užívána městem pro chudinskou péči.

Po druhé světové válce byly zřízeny v kaplance byty, které ovšem s postupující dobou neodpovídaly současným standardům bydlení.

V roce 2006 bylo rozhodnuto o přípravě rekonstrukce kaplanky. Projekt navrhoval nové využití objektu, a to zřízení informačního centra a výstavních prostor. V roce 2008 byla zpracována žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, oblast podpory revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, která byla kladně vyhodnocena.

V roce 2009 probíhala realizace projektu. Akce byla dokončena v říjnu 2009 v celkových nákladech cca 10 mil. Kč, dotace ROP Jihozápad činí 8 924 427 Kč.

Dne 8. května 2010 se kaplanka slavnostně otevírá. V části galerie je trvalá výstava několika děl malíře a grafika Jiřího Koláře, rodáka z Protivína. Další část prostor zaujímá Zoologické muzeum vystavující kostry exotických zvířat.


Překvapení v Kaplance

Při provádění stavebních prací na rekonstrukci objektu byly odhaleny a obnoveny dvě černé kuchyně, štuková výzdoba stropu v místnosti, kde bude umístěno informační centrum, a skrytý kamenný portál bývalého spojovacího průchodu mezi špitálem a kostelem sv. Alžběty Portugalské. Tyto prvky byly za pomoci odborníků, restaurátorů obnoveny, čímž byl neplánovaně obohacen interiér objektu. V druhém podlaží stojí za prohlídku původní krov objektu ze 17. století. Další zajímavostí jsou poměrně zachovalé trámové stropy ve čtyřech místnostech na prohlídkové trase.

Na nádvoří objektu se nachází zajímavá, památkově chráněná „kamenná lavice“ a na přilehlé stěně navazujícího kostela původní sluneční hodiny.

V průčelí nad hlavní bránou byl restaurátorsky obnoven erb hraběte Jiřího Vratislava z Mitrovic a jeho manželky Maxmiliány Veroniky z Riesenberka a Sswihowa.


Zajímavosti z historie kaplanky

V roce 1598 koupili bratři Vratislavové z Mitrovic protivínský díl panství Hluboká. Starší bratr Kryštof byl tehdy purkrabím Pražského hradu, mladší Jiří končil své dvacet čtyři let trvající regentství na statcích pánů z Hradce. Za 60 000 kop. míš. získali tvrz Protivín s poplužním dvorem, štěpnicí, pivovarem, chmelnicí, mlýnem, pilou, řekou Blanicí, lesy, dvory, městečkem Protivínem, 16 vesnicemi atd.

Rytíři Vratislavové dobře hospodařili, statky rozmnožovali častými koupěmi. Byli katolíky, sloužili císaři, a tak byl v roce 1627 Jan (tehdy již zvaný nejstarší) Vratislav z Mitrovic povýšen do stavu panského. Roku 1651 byl Janův syn Jiří se svými bratry Kryštofem – jezuitou, Adamem a Františkem, maltézskými rytíři – velmistry českého převorství, povýšen do stavu hraběcího. Jiří Vratislav z Mitrovic byl soudcem dvorským a komorním, císařským radou a soudcem zemským. Zemřel v roce 1660, všechen jeho statek (Protivín) dědí manželka Maxmiliána Veronika Švihovská z Riesenberka a Sswihowa, zakladatelka špitálu v areálu kostela sv. Alžběty Portugalské.

Sama učinila poslední pořízení příštího roku 1661. Odkázala protivínské panství dceři Evě Jonaně, provdané hraběnce z Trautmannsdorfu, a vnučce Anně Marii. Značné peněžní dary rozdělila mezi církevní řády poskytující vzdělávání nebo péči o chudé a nemocné. „Co se pak dotejče dobrého oumyslu kterak v srdci složený nám… totiž začátku stavení v městě Protivíně kostela… sv. Alžběty královny Luzitanské a špitála pro lidi chudé… nařizují, aby se jak náleží dostavoval… a všechny potřeby do něho se zaopatřily.“

Tuto skutečnost dokládá další zápis v historických pramenech:
„Ve štítu nad hlavní bránou protivínského špitalu dílem štukaterským a nebo dokonce kamenickým je vytesaný erb pana hraběte Jiřího Vratislava z Mitrovic a jeho paní manželky Maxmiliany Veroniky z Ryzemberka a Sswihowa, jakožto fundatorky tohoto špitalu“.


Český text

The building known in Protivín as the “Kaplanka”, or the Rectory (No. 37), was built as a hospital next to the early Baroque church of St. Elizabeth of Portugal. The Kaplanka together with the church form a single architectural composition, both built in the same period. The Kaplanka was established by Maxmiliana Veronica Švihovská of Riesenberg and Sswihow as a hospital for the needy in the late 17th century. It maintained its function throughout the rule of the Schwarzenberg family. In 1935, Prince Johann of Schwarzenberg donated the building to the municipality with the stipulation that the town would continue to use it to benefit the poor. After World War II, the building was converted into apartments which gradually ceased to meet modern living standards.

The decision to prepare the building for reconstruction was made in 2006, and the project was set into motion three years later. Work finished in October of 2009 at a total cost of CZK 10 million, of which CZK 8,924,427 came from the Southwest Regional Operational Program.

The reconstruction of the building revealed two black kitchens, a stucco decorated ceiling in today’s information centre, and a hidden stone portal that led to the former connecting corridor between the hospital and church of St. Elizabeth of Portugal. These elements were restored during the reconstruction, leading to an unexpectedly richer atmosphere inside the building. The second storey holds the original attic from the 17th century which is certainly worth a visit. Other points of interest include the relatively well-preserved beam ceilings in four of the rooms on the visitor’s viewing route.

In the courtyard of the building there is an interesting (and historically protected) “stone bench”, while the adjacent walls of the adjoining church display the original sun dial. The coat of arms of Count Jiří Vratislav of Mitrovice and his wife Maxmiliana Veronica Švihovská of Riesenberg and Sswihow on the facade above the main gate have also been restored.

The Kaplanka was ceremoniously opened on 8th May, 2010. Part of the gallery includes a permanent exhibition of selected works by the painter and graphic artist Jiří Kolář (1914-2002), originally from Protivín. Jiří Kolář was one of the most influential personalities of post-war Czechoslovakian culture. He is renowned for his poetry, written mostly in the 1940’s and 1950’s, and for his visual works. His collages are internationally renowned.

Another area of the Kaplanka features the Zoological Museum with its exhibit of exotic animal skeletons. The star of the exhibition is a rhinoceros. Visitors here are generally surprised to find that the museum holds the most extensive collection of rhinoceros skeletons in the world. There is also a giraffe skeleton, a pigmy hippopotamus skeleton, and other interesting osteological specimens.

You can also see seven Czech castles and the Eiffel Tower in the Kaplanka. All these monuments have been miniaturised into stick buildings on a 1:125 scale. The very patient creator of all the wooden structures here is a native of the nearby village of Myšenec, Ladislav Novák. The newest addition to the collection is Lednice Castle, made of 2,300 sticks and 27 tubes of glue. The castle took Ladislav Novák 1 year and 4 months to make.


Video

Pro zobrazení tohoto videa potřebujete nejnovější verzi Adobe Flash-Player a zapnutý javascript ve Vašem prohlížeči.


Fotogalerie

Fotogalerie Kaplanka foto č. 1 Fotogalerie Kaplanka foto č. 2 Fotogalerie Kaplanka foto č. 3 Fotogalerie Kaplanka foto č. 4 Fotogalerie Kaplanka foto č. 5

Podpořeno z evropského fondu pro regionální rozvoj

© 2010 Výlet do Protivína - všechna práva vyhrazena
Skinhome - samolepky na zeď Skinbook - samolepka na notebook Fabrix - pouzdra na notebooky, iPady, iPody, iPhony, mobilní telefony, hard disky, fotoaparáty